HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: Aktoreczka.Starlet

★★★ | Classic Hollywood | ALL STAR | ★★★

7 ratings | 155 views
Funny and sunny :D I hope you like my new video! :) Song: Smash Mouth - All Star Used movies: The Sound of Music (1965) Sissi - Die junge Kaiserin (1956) Gonw with the Wind (1939) I Love Melvin (1953) It Happened To Jane (1959) The Million Pound Note (1954) To Catch a Thief (1955) Arabesque (1966) Summer Stock (1950) An American in Paris (1951) Gentlemen Prefer Blondes (1953) Singin' in the Rain (1952) The Three Musketeers (1948) Tea For Two (1950) On The Town (1949) Good Neighbor, Sam (1964) Lawrence of Arabia (1962) Funny Face (1957) I DO NOT OWN ANY MUSIC, FOTOS, FOOTAGE, CLIPS, GIFS AND EXCERPT FROM THE FILM USED TO MY VIDEOS. THEY ARE MADE FOR ENTERTAINMENT, NOT PROFIT.
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (1)
Małgosia Kalińska (1 year ago)
Taki dziecięcy urok i umiejętność cieszenia się życiem .. Bo wiele z tych filmów pamiętam jeszcze z dzieciństwa z cyklu w Starym kinie .. Romantyczna Julia Andrew s w Dźwiękach muzyki ,słodka Romy Schneider jako cesarzowa ,zjawiskowa piękna Vivien Leigh jako Scarlett ,urocza Grace Kelly księżniczka kina w filmie Złodziej hotelu .. Jak zwykle śliczny film ,w którym widać twoją miłość do klasyki ,perły wydobywanej z lamusa ..

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.